OFFICE BEARERS 2016-17

DBA President Secretary List

Year President Secretary
1955-56 Sh. Guru Dutt Sehgal Sh. Ujagar Singh Atwal
1956-57 Sh. Guru Dutt Sehgal Sh. Ujagar Singh Atwal
1957-58 Sh. Guru Dutt Sehgal Sh. Ujagar Singh Atwal
1958-59 Sh. Guru Dutt Sehgal Sh. Ujagar Singh Atwal
1959-60 Sh. Guru Dutt Sehgal Sh. D.N. Bhari
1960-61 Sh. Guru Dutt Sehgal Sh. M.M. Bakshi
1961-62 Sh. K.C. Behal Sh. Gian Chand Mehta
1962-63 Sh.G.D.Sehgal Sh. Jagjit Singh
1963-64 Sh. Guru Dutt Sehgal Sh. Gian Chand Mehta
1964-65 Sh. Dewan Chuni Lal Sahni Sh. D.S. Dhillon
1965-66 Sh. Guru Dutt Sehgal Sh. Gian Chand Mehta
1966-67 Sh. H.S. Bahri Sh. M.M. Bakshi
1967-68 Sh. Dina Ram Saggi Sh. Gurdip Singh Sachdeva
1968-69 Sh. Sant Ram Chopra Sh. Gian Chand Mehta
1969-70 Sh. Dewan Chuni Lal Sahni Sh. D.S. Dhillon
1970-71 Sh. M.M. Bakshi Sh. D.S. Dhillon
1971-72 Sh. Ganga Bishan Kapur Sh. Brij Mohan Sharma
1972-73 Sh. Ganga Bishan Kapur Sh. Avtar Manmohanjit Singh
1973-74 Sh. Ved Vyas Sharma Sh. D.S. Dhillon
1974-75 Sh. Ujagar Singh Atwal Sh. J.L. Bhanot
1975-76 Sh. H.S. Sandhu Sh. Gian Chand Mehta
1976-77 Sh. H.S. Sandhu Sh. D.S. Dhillon
1977-78 Sh. H.S. Sandhu Sh. Sudarshan Singh
1978-79 Sh. D.N. Bahri Sh. Avtar Manmohanjit Singh
1979-80 Sh. H.S. Sandhu Sh. Sudarshan Singh
1980-81 Sh. H.S. Sandhu Sh. Navtej Singh
1981-82 Sh. H.S. Sandhu Sh. N.K. Laroia
1982-83 Sh. D.S. Dhillon Sh. Abhay Kumar Jain
1983-84 Sh. H.S. Sandhu Sh. Manjinder Singh Choudhari
1984-85 Sh. R.P. Mittal Sh. S.C. Sood
1985-86 Sh. H.S. Sandhu Sh. Devinder Kumar Modgil
1986-87 Sh. P.S. Sandhu Sh. Kamlesh Chander Sharma
1987-88 Sh. H.S. Sandhu Sh. Surinder Kapoor
1988-89 Sh. H.S. Sandhu Sh. Jaspal Singh Randhawa
1989-90 Sh. Navtej Singh Sh. Ashok Kumar Pruthi
1990-91 Sh. Abhay Kumar Jain Sh. Kamlesh Chander Sharma
1991-92 Sh. Gurdip Singh Sachdeva Sh. Narinder Singh
1992-93 Sh. G.K. Agnihotri Sh. Naresh Kumar Aggarwal
1993-94 Sh. D.S. Chhabra Sh. Harnek Singh
1994-95 Sh. G.K. Agnihotri Sh. Sanjeev Bansal
1995-96 Sh. Abhay Kumar Jain Sh. Ajaybir Singh Walia
1996-97 Sh. Naresh Kumar Aggarwal Sh. Paramjit Singh Randhawa
1997-98 Sh. C.N. Bansal Sh. Dharampal Aggarwal
1998-99 Sh. S.C. Nanda Sh. Kapil Batra
1999-2000 Sh. G.K. Agnihotri Sh. R.K. Bhalla
2000-01 Sh. Narinder Singh Sh. Om Parkash Sharma
2001-02 Sh. Gurnam Singh Pelia Sh. C.D. Padda
2002-03 Sh. Ashok Gandhi Sh. R.K. Bhalla
2003-04 Sh. Paramjit Singh Randhawa Sh. Karampal Singh Gill
2004-05 Sh. Gurnam Singh Pelia Sh. C.D. Padda
2005-06 Sh. Ashok Gandhi Sh. Bhupinder Singh
2006-07 Sh. R.K. Bhalla Sh. Mandeep Singh Sachdev
2007-08 Sh. Narinder Singh Sh. Om Parkash Sharma
2008-09 Sh. Harjit Inder Singh Sood Sh. Parbjot Singh Sidana
2009-10 Sh. B.S. Lucky Sh. Rajbir Singh
2010-11 Sh. Ashok Gandhi Sh. Rajiv Kohli
2011-12 Sh. G.K. Agnihotri Sh. Baldev Parkash Rash
2012-13 Sh. Gurnam Singh Pelia Sh. Anuj Mehta
2013-14 Sh. Mandeep Singh Sachdev Sh. Satnam Singh Hundel